Hem
Verksamhetsberättelse för

Alseda Hembygdsförening 2017

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 8 protokollförda sammanträden och ett antal arbetsmöten.


Medlemsavgiften har varit 50 kr.


Medlemsantalet är 275 medlemmar.


Föregående årsmöte hölls söndagen den 12 mars i Bygdegården, Aspö, med underhållning av Lars-Gunnar Flink.


Under våren städades och räfsades Skeagärdet.


Byavandringen var den 9 april i Möcklarp. Det blev trevligt och uppskattat och ett femtiotal personer slöt upp.


Gökottan var på Skeagärdet den 7 maj tillsammans med SPF-kören.


Friluftsgudstjänst hölls den 24 juni.


Hembygdsgården har varit öppen för våffelkvällar med tidningsläsning av gamla Vetlanda-Posten den 11 juli och 25 juli.


Alsedadagen hölls den 6 augusti på Skeagärdet och där visades veteranbilar, träsaker, smide i smedjan, utställningar, gissningstävling gamla saker m.m. och serverades kaffe och ostkaka. Musikunderhållning och föredrag av Roland Sandberg.


Föredrag om "Tema Rudin" genomfördes i Bygdegården den 10 september.


Grötfest med filmvisning av Katarina Eriksson inbjöds det till den 15 oktober i församlingshemmet.


Under året har planeringen av den nya tillbyggnaden fortskridit. Insamling av gåvor och timmer/virke pågår. Gåvor till föreningen har under året mestadels bestått av pengar till nybyggnationen och timmer/virke, vilket tacksamt mottagits.


Vill du ge en penninggåva inför vår stora investering i den nya byggnaden med kök och toalett, går det bra att sätta in detta på hembygdsföreningens bankgiro 470-8145 eller plusgiro 163 04 69-3


Alseda Hembygdsföreing samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.
Välkommen till

Alseda Hembygdsförening


CD-n med Birger Johanssons arbete:

"Familjer på gårdarna i Alseda socken från ca 1540 till 2010" finns att köpa.

Kontakta Birger Johansson

på tel.0383-151 47  eller  073-441 60 35

via e-mail: birger.johansson5@tele2.se

Alsedaboken


Pris 200 kr

Boken kan köpas i Björns Bokhandel, Vetlanda

         eller av styrelsemedlemmar                                                        bl.a. ordf. Birger Johansson

tel. 0383-151 47


Mer information om boken kommer

 

Nytt datum! 

Vårstädning

6 maj kl.14

 

Söndag

28 April 2019

kl. 10.00

 

Byavandring

i

Prästorp


 

Parkering utmed Karlstorpsvägen.
 

Ta med egen kaffekorg

 

 

 

Välkomna !

 

 

 

 

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

 

 

 

 

 

 • 10 mars 15.00 Årsmöte, Bygdegården, Aspö

Mikael Granlund berättar om gruvorna och båtbyggeriet i Ädelfors. 

 • 28 april 10.00 Byavandring i Prästorp.       

Parkering utmed Karlstorpsvägen.  (Ta med kaffekorg)

 • (29 april)     OBS! ÄNDRAT TILL 6 MAJ !!          Vårstädning Skeagärdet. Start kl. 14.00, men kom när du kan.   Föreningen bjuder på kaffe/saft och korv med bröd
 •  19 maj 09.00 Gökotta med SPF-kören, Skeagärdet 

(Ta med kaffekorg)

 •  ? juni 14.00 Midsommarslåtter (Ändras efter vädret)
 • 22 juni kl. 16.00 Friluftsgudstjänst, Skeagärdet
 •  9 juli 17.00-20.00 Våffelkväll med öppet hus
 • 23 juli 17.00-20.00 Våffelkväll med öppet hus
 • 12 aug 11.00-15.00 Hembygdsdag på Skeagärdet
 • 15 sept 16.00 prel datum och tid. Föredrag av lokal karaktär - vad?
 • 20 okt 16.00 Grötfest med andakt och ....... i Alseda Församlingshem.

 

         I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Verksamhet 2019


  Föreningens styrelse:


  Birger Johansson, ordförande                     

  Kjell Johansson, vice ordförande                   Ingemar Wernersson, styrelseledamot

  Tomas Granlund, kassör                                Heinz Ekvall, styrelseledamot

  Lisbeth Airosto, sekreterare                           Jonas Andersson, styrelseledamot

  Lena Lööf, vice sekreterare                            Helen Ljungström, suppleant

  Ingvar Letterblad, intendent                            Lars Edborg, suppleant

  Monica Wennerholm, webbansvarig


GÅRDAR i ALSEDA SOCKEN


Föreningen har under en längre tid tagit fram gamla och nya fotografier av boningshusen, samt gammal och ny information om gårdarna i Alseda socken.


Detta material har nu tryckts och distribuerats till de som beställt.

Det finns ett antal extra pärmar upptryckta, så kommer du underfund med att du skulle vilja köpa något av materialet,

Ta kontakt med:   Birger Johansson

0383-151 47 eller 073 - 441 60 35, birger.johansson5@tele2.se.

för prisuppgift


1. Alseda                                       7 st blad

2. Appelhester                               3 st blad

3. Björkholm                                  6 st blad

4. Germunderyd                            3 st blad

5. Holsby                                       9 st blad

6. Hulta, Salvaryd                          5 st blad

7. Hässle                                       5 st blad

8. Högakull                                    5 st blad

9. Lammåsa                                  6 st blad

10. Möcklarp                                 4 st blad

11. Nyaby                                      3 st blad

12. Repperda                                9 st blad

13. Språklaretorp, Granstorp        7 st blad

14. Slättåkra                                  6 st blad

15. Sunnerskog, Kulla                   4 st blad

16. Vagnshester, Prästorp, Lena  6 st blad

17. Wrånghult, Knapnöte              3 st blad

18. Ämmaryd                                8 st blad

19. Ödshult                                   3 st blad


Skeagärdet


.Alseda hembygdsgård ligger i Vetlanda kommun i Jönköpings län.

Vår hembygdsgård. Skeagärdet är belägen ca 14 km öster om Vetlanda i Alseda kyrkby.


Fortsättning följer ...