Hem

 

Verksamhetsberättelse för

Alseda Hembygdsförening 2017

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 8 protokollförda sammanträden och ett antal arbetsmöten.

 

Medlemsavgiften har varit 50 kr.

 

Medlemsantalet är 275 medlemmar.

 

Föregående årsmöte hölls söndagen den 12 mars i Bygdegården, Aspö, med underhållning av Lars-Gunnar Flink.

 

Under våren städades och räfsades Skeagärdet.

 

Byavandringen var den 9 april i Möcklarp. Det blev trevligt och uppskattat och ett femtiotal personer slöt upp.

 

Gökottan var på Skeagärdet den 7 maj tillsammans med SPF-kören.

 

Friluftsgudstjänst hölls den 24 juni.

 

Hembygdsgården har varit öppen för våffelkvällar med tidningsläsning av gamla Vetlanda-Posten den 11 juli och 25 juli.

 

Alsedadagen hölls den 6 augusti på Skeagärdet och där visades veteranbilar, träsaker, smide i smedjan, utställningar, gissningstävling gamla saker m.m. och serverades kaffe och ostkaka. Musikunderhållning och föredrag av Roland Sandberg.

 

Föredrag om "Tema Rudin" genomfördes i Bygdegården den 10 september.

 

Grötfest med filmvisning av Katarina Eriksson inbjöds det till den 15 oktober i församlingshemmet.

 

Under året har planeringen av den nya tillbyggnaden fortskridit. Insamling av gåvor och timmer/virke pågår. Gåvor till föreningen har under året mestadels bestått av pengar till nybyggnationen och timmer/virke, vilket tacksamt mottagits.

 

Vill du ge en penninggåva inför vår stora investering i den nya byggnaden med kök och toalett, går det bra att sätta in detta på hembygdsföreningens bankgiro 470-8145 eller plusgiro 163 04 69-3

 

Alseda Hembygdsföreing samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.

 

 

 

Välkommen till

Alseda Hembygdsförening

CD-n med Birger Johanssons arbete:

"Familjer på gårdarna i Alseda socken från ca 1540 till 2010" finns att köpa.

Kontakta Birger Johansson

på tel.0383-151 47 eller 073-441 60 35

via e-mail: birger.johansson5@tele2.se

Alsedaboken

 

Pris 200 kr

Boken kan köpas i Björns Bokhandel, Vetlanda

eller av styrelsemedlemmar bl.a. ordf. Birger Johansson

tel. 0383-151 47

 

Missa inte årets sista aktivitet:

14/10 - Grötfest o film om Ingvar Rutgerson

PS! Årsmöte

10 Mars 2019 kl.15

 

Söndag

14 Oktober 2018

kl. 16.00

 

Grötfest

med

filmvisning

i

Alseda

församlingshem

 

Vi får se

Katarina Erikssons

film om

INGVAR RUTGERSSON

 

Den som vill

har även möjlighet

att köpa

en egen kopia av filmen

 

 

Som vanligt blir det

Rågmjölsgröt

Krösamos

och hembakt rågbröd

 

Välkomna !

 

 

 

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

 

 

 

 

 

 • 11 mars 15.00 Årsmöte, Bygdegården, Aspö

Sven Sterner och Jan Ekström visar gamla bilder på temat "Vetlanda under 2000 år".

 • 15 april 10.00 Byavandring, Kvartsbrottet i Slättåkra.

Följ vägvisning i Slättåkra. (Ta med kaffekorg)

 • 23 april Vårstädning Skeagärdet. Start kl. 14.00, men kom när du kan. Föreningen bjuder på kaffe/saft och korv med bröd
 • 6 maj 09.00 Gökotta med SPF-kören, Skeagärdet

(Ta med kaffekorg)

 • 18 juni 14.00 Midsommarslåtter (Ändras efter vädret)
 • 23 juni kl. 16.00 Friluftsgudstjänst, Skeagärdet
 • 10 juli 17.00-20.00 Våffelkväll med öppet hus
 • 24 juli 17.00-20.00 Våffelkväll med öppet hus
 • 12 aug 11.00-15.00 Hembygdsdag på Skeagärdet
 • 16 sept 15.00 Holsbys 1900-talshistorik, Bygdegården, Aspö. Ingvar Letterblad och Monica Wennerholm berättar och visar bilder.
 • 14 okt 16.00 Grötfest med filmvisning i Alseda Församlingshem.

 

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Verksamhet 2018

 

Föreningens styrelse:

 

Birger Johansson, ordförande

Kjell Johansson, vice ordförande Ingemar Wernersson, styrelseledamot

Tomas Granlund, kassör Heinz Ekvall, styrelseledamot

Lisbeth Airosto, sekreterare Jonas Andersson, styrelseledamot

Lena Lööf, vice sekreterare Helen Ljungström, suppleant

Ingvar Letterblad, intendent Lars Edborg, suppleant

Monica Wennerholm, webbansvarig

 

Skeagärdet

 

.Alseda hembygdsgård ligger i Vetlanda kommun i Jönköpings län.

Vår hembygdsgård. Skeagärdet är belägen ca 14 km öster om Vetlanda i Alseda kyrkby.

 

Fortsättning följer ...

GÅRDAR i ALSEDA SOCKEN

 

Föreningen har under en längre tid tagit fram gamla och nya fotografier av boningshusen, samt gammal och ny information om gårdarna i Alseda socken.

 

Detta material har nu tryckts och distribuerats till de som beställt.

Det finns ett antal extra pärmar upptryckta, så kommer du underfund med att du skulle vilja köpa något av materialet,

Ta kontakt med: Birger Johansson

0383-151 47 eller 073 - 441 60 35, birger.johansson5@tele2.se.

för prisuppgift

 

1. Alseda 7 st blad

2. Appelhester 3 st blad

3. Björkholm 6 st blad

4. Germunderyd 3 st blad

5. Holsby 9 st blad

6. Hulta, Salvaryd 5 st blad

7. Hässle 5 st blad

8. Högakull 5 st blad

9. Lammåsa 6 st blad

10. Möcklarp 4 st blad

11. Nyaby 3 st blad

12. Repperda 9 st blad

13. Språklaretorp, Granstorp 7 st blad

14. Slättåkra 6 st blad

15. Sunnerskog, Kulla 4 st blad

16. Vagnshester, Prästorp, Lena 6 st blad

17. Wrånghult, Knapnöte 3 st blad

18. Ämmaryd 8 st blad

19. Ödshult 3 st blad