Hem

Välkommen till

Alseda Hembygdsförening
CD-n med Birger Johanssons arbete:

"Familjer på gårdarna i Alseda socken från ca 1540 till 2010" finns att köpa.

Kontakta Birger Johansson

på tel.0383-151 47  eller  073-441 60 35

via e-mail: birgerjohansson559@gmail.com

Alsedaboken


Pris 200 kr

Boken kan köpas i Björns Bokhandel, Vetlanda

         eller av styrelsemedlemmar           bl.a. ordf. Birger Johansson

tel. 0383-151 47
  Föreningens styrelse:


  Birger Johansson, ordförande              

  Kjell Johansson, vice ordförande         

  Tomas Granlund, kassör

  Lisbeth Airosto, sekreterare

  Lena Lööf, vice sekreterare 

  Monica Wennerholm, webbansvarig
  Heinz Ekvall, styrelseledamot

  Jonas Andersson, styrelseledamot

  Ingemar Wernersson, styrelseledamot

  Mikaela Steinbach, suppleant

  Lars Edborg, suppleant

 


GÅRDAR i ALSEDA SOCKEN


Föreningen har under en längre tid tagit fram gamla och nya fotografier av boningshusen, samt gammal och ny information om gårdarna i Alseda socken.


Detta material har nu tryckts och distribuerats till de som beställt.

Det finns ett antal extra pärmar upptryckta, så kommer du underfund med att du skulle vilja köpa något av materialet,

Ta kontakt med:   Birger Johansson

0383-151 47 eller 073 - 441 60 35, birgerjohansson559@gmail.com.

för prisuppgift


1. Alseda                                       7 st blad

2. Appelhester                               3 st blad

3. Björkholm                                  6 st blad

4. Germunderyd                            3 st blad

5. Holsby                                       9 st blad

6. Hulta, Salvaryd                          5 st blad

7. Hässle                                       5 st blad

8. Högakull                                    5 st blad

9. Lammåsa                                  6 st blad

10. Möcklarp                                 4 st blad

11. Nyaby                                      3 st blad

12. Repperda                                9 st blad

13. Språklaretorp, Granstorp        7 st blad

14. Slättåkra                                  6 st blad

15. Sunnerskog, Kulla                   4 st blad

16. Vagnshester, Prästorp, Lena  6 st blad

17. Wrånghult, Knapnöte              3 st blad

18. Ämmaryd                                8 st blad

19. Ödshult                                   3 st blad


 

Årsavgift
100:-/person
pg.1630469-3

 

Alla planerade aktiviteter
i april, maj, juni,
juli och augusti
är inställda 
pga
Corona
Tyvärr ser vi inga möjligheter att genomföra höstens planerade Grötfest på ett "corona-säkert" sätt, så även denna är inställd.

Nästa aktivitet hoppas vi blir Årsmötet i Mars 2021.


Var rädda om er, så syns vi nästa år!


Ha en skön höst!

God Jul
och
Gott Nytt År!

önskar styrelsen i
Alseda Hembygdsförening


 

MINNESORD

Ingvar Letterblad

Holsbybrunn 


 

Det är med stor sorg som Alseda Hembygdsförenings medlemmar mottagit underrättelsen om Ingvar Letterblads bortgång. Ingvar har varit medlem i föreningen sedan slutet av 50-talet. Han blev invald i föreningens styrelse som kassör 1978 och har sedan dess varit verksam i styrelsen i olika funktioner till sin bortgång, såsom kassör, vice ordförande och ordförande. Under de senaste åren var han hedersledamot i styrelsen.


Ingvar hade en genuin kunskap om Alseda socken och dess befolkning. Han kunde berätta om personer som var födda långt ned på 1800-talet och deras gärning. Kanske beroende på att han under ett antal år var verksam som köpman i Holsby och hörde berättelser från gamla personer, som han med sitt goda minne bevarade och kunde återge.


Genom att hans förfäder hade varit hantverkare och verksamma i bygden, hade han från barndomen lärt sig hur man använde gamla redskap och vad de hade använts till. Detta delade han gärna med sig och frågade man honom om något både från nutid och äldre tider fick man ett klart och innehållsrikt svar.


Hans största intresse var hembygdsföreningen och dess verksamhet. Ingvar var kunnig på olika områden. Inför varje sammanträde och arbetsuppgift hade han tagit fram faktaunderlag som man sedan kunde arbeta vidare med.


Det projekt som han lade ner ett stort engagemang och extra arbete på under början av 2000-talet var genomförande och uppbyggnaden av ett lantbruks-museum som stod färdigt 2004. Han berättade gärna med stolthet om detta arbete.


Ingvar följde med stort intresse hembygdsrörelsens verksamhet både lokalt och regionalt. Alseda Hembygdsförening har genom Ingvars bortgång förlorat en av sina största eldsjälar.

Våra tankar går till familjen i denna svåra stund.


Alseda Hembygdsförening.

 

 

 

Skeagärdet


.Alseda hembygdsgård ligger i Vetlanda kommun i Jönköpings län.

Vår hembygdsgård. Skeagärdet är belägen ca 14 km öster om Vetlanda i Alseda kyrkby.


Fortsättning följer ...

Verksamhet 2020 

All verksamhet t.o.m augusti är inställd pga Corona

  • 8 mars 15.00 Årsmöte, Bygdegården, Aspö

Kjell Johansson berättar om sin resa i Moldavien              "I Karl XII:s fotspår" 

  • 26 april 10.00 Byavandring i Sunnerskog.       

Samling vid eken i Sunnerskog..  (Ta med kaffekorg)

  • 4 maj  Vårstädning Skeagärdet. Start kl. 14.00,     men kom när du kan.                                    Föreningen bjuder på kaffe/saft och korv med bröd
  •  17 maj 09.00 Gökotta med SPF-kören, Skeagärdet 

(Ta med kaffekorg)

  •  15 juni 14.00 Midsommarslåtter (Ändras efter vädret)
  • 20 juni kl. 16.00 Friluftsgudstjänst, Skeagärdet
  •  7 juli 17.00-20.00 Våffelkväll med öppet hus
  • 21 juli 17.00-20.00 Våffelkväll med öppet hus
  • 9 aug 11.00-15.00 Hembygdsdag på Skeagärdet
  • 4 okt 15.00 Grötfest  (plats se annons).

 

         I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan


Verksamhetsberättelse för

Alseda Hembygdsförening 2019

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 7 protokollförda sammanträden och ett antal arbetsmöten.


Medlemsavgiften har varit 60 kr. Medlemsantalet är 266 medlemmar.


Föregående årsmöte hölls söndagen den 10 mars i Bygdegården, Aspö, där Mikael Granlund berättade om gruvorna och om båtbyggeriet i Ädelfors.


Årsavgift för 2020 fastställdes med en höjning till 100 kr/person.


Vid årsmötet rapporterade ordf Birger Johansson om en gåva på 20 000 kr till hembygdsföreningen i samband med Willy Sjöbergs bortgång.


Byavandringen var den 28 april i Prästtorp, trevligt och mycket uppskattat.


Vårstädning på Skeagärdet den 6 maj.


Gökottan var på Skeagärdet den 19 maj tillsammans med SPF-kören.


Midsommarslåtter den 17 juni.


Friluftsgudstjänst hölls den 22 juni.


Hembygdsgården har varit öppen för våffelkvällar med tidningsläsning av gamla Vetlanda-Posten den 9 juli och 24 juli.


Alsedadagen hölls den 11 augusti på Skeagärdet och där visades bland annat veteranbilar, textilslöjd, smide i smedjan, utställning av växter och hantverks-produkter, hund- och jakttillbehör, gissningstävling gamla saker mm och serverades kaffe och ostkaka. Musikunderhållning och föredrag av Annika Jonasson, som berättade om sin hjälpverksamhet för utsatta kvinnor i Thailand.


Filmvisning med film från Virserum 1947 hölls den 15 september i Bygdegården.


Grötfest den 20 oktober i församlingshemmet, där Håkan Fungby Sivencrona presenterade sin bok ”Krönika om Holsby Hulugård i Östra härad Alseda socken” för drygt 50 åhörare, mycket uppskattat.


Under året har arbetet med nybyggnationen fortsatt, nu med att inreda köket och anskaffa nödvändiga köksutensilier. Stenläggning vid gaveln och entrédörren har tillkommit.


Vill du ge en gåva till Alseda Hembygdsförening är föreningens bankgironr 470-8145 och plusgironr är 163 04 69 – 3


Alseda Hembygdsförening samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.