Hem
CD-n med Birger Johanssons arbete:

"Familjer på gårdarna i Alseda socken från ca 1540 till 2010" finns att köpa.

Kontakta Birger Johansson

på tel.0383-151 47  eller  073-441 60 35

via e-mail: birgerjohansson559@gmail.com

Alsedaboken


Pris 200 kr

Boken kan köpas i Björns Bokhandel, Vetlanda

         eller av styrelsemedlemmar           bl.a. ordf. Birger Johansson

tel. 0383-151 47
  Föreningens styrelse:


  Birger Johansson, ordförande              

  Kjell Johansson, vice ordförande         

  Tomas Granlund, kassör

  Lisbeth Airosto, sekreterare

  Lena Lööf, vice sekreterare 

  Monica Wennerholm, webbansvarig
  Heinz Ekvall, styrelseledamot

  Jonas Andersson, styrelseledamot

  Ingemar Wernersson, styrelseledamot

  Mikaela Steinbach, suppleant

  Lars Edborg, suppleant

 


GÅRDAR i ALSEDA SOCKEN


Föreningen har under en längre tid tagit fram gamla och nya fotografier av boningshusen, samt gammal och ny information om gårdarna i Alseda socken.


Detta material har nu tryckts och distribuerats till de som beställt.

Det finns ett antal extra pärmar upptryckta, så kommer du underfund med att du skulle vilja köpa något av materialet,

Ta kontakt med:   Birger Johansson

0383-151 47 eller 073 - 441 60 35, birgerjohansson559@gmail.com.

för prisuppgift


1. Alseda                                       7 st blad

2. Appelhester                               3 st blad

3. Björkholm                                  6 st blad

4. Germunderyd                            3 st blad

5. Holsby                                       9 st blad

6. Hulta, Salvaryd                          5 st blad

7. Hässle                                       5 st blad

8. Högakull                                    5 st blad

9. Lammåsa                                  6 st blad

10. Möcklarp                                 4 st blad

11. Nyaby                                      3 st blad

12. Repperda                                9 st blad

13. Språklaretorp, Granstorp        7 st blad

14. Slättåkra                                  6 st blad

15. Sunnerskog, Kulla                   4 st blad

16. Vagnshester, Prästorp, Lena  6 st blad

17. Wrånghult, Knapnöte              3 st blad

18. Ämmaryd                                8 st blad

19. Ödshult                                   3 st blad


 

Årsavgift
100:-/person
pg.1630469-3
ÅRSMÖTE 

med

GRÖTFEST


Söndag 10 Oktober


kl. 15


i Bygegården, Aspö


Nu kommer vi äntligen att genomföra vårt årsmöte.


Vid denna tid på året brukar vi ju ha GRÖTFEST,

så det har vi också.


Vi serverar rågmjölsgröt med lingonsylt och mjölk, tillsammans med rågbrödssmörgåsar, samt kaffe o kaka till det schangtila priset av 50:-.


Dessutom kommer Lisbeth Airosto att presentera sin nya bok som snart kommer ut ”JAG GÖR SOM JAG VILL


Ska bli spännande att läsa dessa böcker också - det är den första av en serie på tre eller fyra böcker säger Lisbeth.


Som barn läste jag hennes böcker om Britta och Silver

(Lisbeth måste ha skrivit dessa böcker som väldigt ung -

vi är ju jämngamla nu 🤔😃)


Välkomna till en trevlig eftermiddag i gemenskapens tecken,

för vi får inte glömma att umgås också!
Alla aktiviteter sker som vanligt 
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Ordföranden har ordet


Hej medlemmar i Alseda Hembygdsförening!

Vi skriver nu 2021 och världen går vidare även om man tycker att jorden har tagit paus. Vart tog 2020 vägen? Det är över ett år sedan vi började höra talas om Covid-19 och pandemin. Nästan allt inom föreningsverksamheten stannade upp och vi väntade och väntade.


Jag hoppas att snart är det som vanligt igen, men troligen kommer inte allt att bli som förut. Mycket har ändrats under detta år och vi har försökt att anpassa oss till den situationen. Vi hoppas att under hösten 2021 komma igång med verksamheten i vår hembygdsförening. Se verksamhetsplanen.


Den sittande styrelsen lovar att under året arbeta på de poster, som man har blivit vald till 2020. Även om vi formellt sett inte är valda för i år. I oktober räknar vi med att ha ett årsmöte för 2020 i samband med grötfesten, om det låter sig göras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Föreningen är i stort behov av medlemsavgifterna för att täcka de fasta utgifter, som vi har i form av underhåll på byggnaderna, el- och vattenräkningar m.m.


Hembygdsgården är till för att bevara gammal kultur och därför vädjar jag till dig att betala medlemsavgiften.


Med vänliga hälsningar,


Birger Johansson

ordförande i Alseda HembygdsföreningTillägg från webbredaktören:
Extra bidrag utöver medlemsavgiften mottages givetvis också tacksamt! 


Medlemsavgiften är 100:- per person.

Den och eventuell gåva betalas till Alseda Hembygdsförening på föreningens
bankgironr 470-8145    eller

plusgironr 163 04 69-3.
 

 

 

Skeagärdet


.Alseda hembygdsgård ligger i Vetlanda kommun i Jönköpings län.

Vår hembygdsgård. Skeagärdet är belägen ca 14 km öster om Vetlanda i Alseda kyrkby.


Fortsättning följer ...

Verksamhet 2021 

Vi planerar följande , men kommer att följa gällande riktlinjer

 • 10 maj  14.00  Vårstädning på Skeagärdet
 • 21 juni  14.00  Midsommarslåtter (Ändras efter vädret)
 • 26 juni  16.00 Friluftsgudstjänst tillsammans med Alseda församling. Ta med kaffekorg.                        Vid regn är gudstjänsten i Alseda kyrka.
 • 13 juli  17.00-20.00 Öppet hus med tidningsläsning
  • 27 juli  17.00-20.00 Öppet hus med tidningsläsning
  • 12 sep  10.00  Byavandring i Sunnerskog
                      Samling vid eken i Sunnerskog
                      Ta med kaffekorg
  • 10 okt   15.00   Årsmöte med grötfest,
                       Bygdegården, Aspö
                       Lisbeth Pahnke-Airosto berättar om sitt
                       författarskap och om sin nya barnbok
                       som utkommer i oktober

   

           I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan


  Verksamhetsberättelse för

  Alseda Hembygdsförening 2020

  Under verksamhetsåret har styrelsen haft två protokollförda sammanträden, ett arbetsmöte för att förbereda årsmötet, samt träffats för vårstädning och lövräfsning på Skeagärdet.


  Medlemsavgiften har varit 100 kronor. Medlemsantalet är 266 medlemmar. Resultatmässigt blev det ett bra år tack vare generösa givare. (Se resultatrapport och balansräkning). Ingvar Letterblads minne gav 16 150 kr. Ekonomin är stabil. Föreningen har nu en tillbyggnad med vatten och avlopp utan skuldsättning.


  Årsmötet hölls den 8 mars i bygdegården, Aspö, där Kjell Johansson berättade om sin resa till Moldavien ”i Karl XII:s fotspår”.


  Därefter drabbade oss coronapandemin med full kraft och all planerad verksamhet för hela året fick ställas in. Styrelsen hade i vanlig ordning planerat för byavandring, gökotta, friluftsgudstjänst, våffelkvällar, Alsedadagen och grötfest. Ingenting av detta kunde genomföras.


  Föreningen drabbades av sorg, när Ingvar Letterblad gick bort, 93 år gammal, den 1 maj. Ingvar var tidigare ordförande i hembygdsföreningen och under de sista åren hedersledamot i styrelsen. Vid begravnings-högtiden i Alseda kyrka den 25 maj representerades hembygdsföreningen av Kjell Johansson och Lisbeth Airosto. Föreningen hedrade Ingvar med blommor vid graven och minnestext i Vetlanda-Posten skriven av föreningens ordförande Birger Johansson. Ingvar hedrades även med en helsida i kyrkans tidning Allsidigt med minnestexter av Birger Johansson och Christer Rudvall. Vår webbansvariga Monica Wennerholm la även ut Birgers minnestext på föreningens hemsida.


  I mars månad kallade Alseda kommundelsråd till möte i Skede hembygdsgård för redovisning av synpunkter och tankar inför att planarkitekterna i Vetlanda kommun arbetar med den nya översiktsplanen för 2040. En gemensam genomgång av olika frågor genomfördes. Från Alseda hembygdsförening deltog Lisbeth Airosto. Frågor som berördes var bland annat handel och service och vilka mötesplatser som finns för människorna i de olika områdena.


  Det är vår förhoppning att år 2021 ska erbjuda möjligheter att åter kunna arrangera trevliga aktiviteter och möten mellan människor.


  Vill du ge en gåva till Alseda Hembygdsförening är föreningens bankgironr 470-8145 och

  plusgironr är 163 04 69-3.


  Alseda Hembygdsförening samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.