Matts Magni Granström

Matts Magni Granström,

kantor, folkskollärare, författare m.m. och inte minst vår förenings grundare.

Stort TACK till Ingvar Letterblad som tillhandahållit informationen om M M Granström.


Matts Magni Granström

Påskdagen på middagen avled efter en längre tids tärande sjukdom kantorn och folkskolläraren Magni Granström, Alseda.

Kantor Granström var född den 26 augusti 1878 i Östra Torsås och var alltså i sitt 55:te år. Han avlade folkskollärareexamen i Växjö 1902 och organistexamen i Kalmar samma år. Efter att ha varit folkskollärare i Ormesberga 1903 – 1910 blev han organist och folkskollärare i Alseda 1911.

Granström hade starka ideella och litterära intressen och har vunnit erkännande som både författare och skald. Från trycket  har han utgivit ”Människan och marken”, med motiv från Alseda under medeltiden, samt vidare diktsamlingarna ”Visor i Byn” och "Hat och kärlek”, vilka samtliga rönt erkännande och omfattas av välvilja av såväl allmänheten som kritici. På sin tid tillerkändes han också Bonniers författarstipendium.

Hembygdsvård och allmogekultur hade i den avlidne en varm och intresserad förkämpe. Han har sålunda grundat Alseda museum i den gamla ”tiondeladan” vid församlingens kyrka, reorganiserat det gamla sockenbiblioteket till ett statsunderstött folkbibliotek, låtit flytta en gammal ryggåsstuga till närheten av kantorsbostaden och av den gjort ett annex till sitt kära museum, tagit initiativet till bildandet av den numera upphörda föreläsningsföreningen m.m.

Även på sångens område har kantor Granström nedlagt ett intresserat arbete, som ledare för Alseda välkända hembygdskör.

Personligen sympatisk och förnöjt åtnjöt den avlidne allmän aktning och visste förskaffa sig många tillgivna vänner, vilka länge skola minnas honom i ljus och tacksam hågkomst.

Närmast sörjande äro syskon och deras barn.Här nedan är en kopia av novellen "Bengta på Skogen" ur boken "Människan och Marken" av Matts Magni Granström.