Hem

Välkommen till

Alseda Hembygdsförening
CD-n med Birger Johanssons arbete:

"Familjer på gårdarna i Alseda socken från ca 1540 till 2010" finns att köpa.

Kontakta Birger Johansson

på tel.0383-151 47  eller  073-441 60 35

via e-mail: birger.johansson5@tele2.se

Alsedaboken


Pris 200 kr

Boken kan köpas i Björns Bokhandel, Vetlanda

         eller av styrelsemedlemmar                                                        bl.a. ordf. Birger Johansson

tel. 0383-151 47


Mer information om boken kommer

 

Årsavgift
100:-/person
pg.1630469-3

 

Söndag

8 MARS 2019

kl. 15.00

 

Årsmöte

i

Aspö Bygdegård


 

"I Karl XII:s fotspår"

Kjell Johansson berättar från sin resa i Moldavien.
 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Lotterier

Fika

 

 

 

Välkomna !

 

 

 

 

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

 

 

 

 

 


  Föreningens styrelse:


  Birger Johansson, ordförande                     

  Kjell Johansson, vice ordförande                   Ingemar Wernersson, styrelseledamot

  Tomas Granlund, kassör                                Heinz Ekvall, styrelseledamot

  Lisbeth Airosto, sekreterare                           Jonas Andersson, styrelseledamot

  Lena Lööf, vice sekreterare                            Helen Ljungström, suppleant

  Ingvar Letterblad, intendent                            Lars Edborg, suppleant

  Monica Wennerholm, webbansvarig


GÅRDAR i ALSEDA SOCKEN


Föreningen har under en längre tid tagit fram gamla och nya fotografier av boningshusen, samt gammal och ny information om gårdarna i Alseda socken.


Detta material har nu tryckts och distribuerats till de som beställt.

Det finns ett antal extra pärmar upptryckta, så kommer du underfund med att du skulle vilja köpa något av materialet,

Ta kontakt med:   Birger Johansson

0383-151 47 eller 073 - 441 60 35, birger.johansson5@tele2.se.

för prisuppgift


1. Alseda                                       7 st blad

2. Appelhester                               3 st blad

3. Björkholm                                  6 st blad

4. Germunderyd                            3 st blad

5. Holsby                                       9 st blad

6. Hulta, Salvaryd                          5 st blad

7. Hässle                                       5 st blad

8. Högakull                                    5 st blad

9. Lammåsa                                  6 st blad

10. Möcklarp                                 4 st blad

11. Nyaby                                      3 st blad

12. Repperda                                9 st blad

13. Språklaretorp, Granstorp        7 st blad

14. Slättåkra                                  6 st blad

15. Sunnerskog, Kulla                   4 st blad

16. Vagnshester, Prästorp, Lena  6 st blad

17. Wrånghult, Knapnöte              3 st blad

18. Ämmaryd                                8 st blad

19. Ödshult                                   3 st blad


Skeagärdet


.Alseda hembygdsgård ligger i Vetlanda kommun i Jönköpings län.

Vår hembygdsgård. Skeagärdet är belägen ca 14 km öster om Vetlanda i Alseda kyrkby.


Fortsättning följer ...

  • 8 mars 15.00 Årsmöte, Bygdegården, Aspö

Kjell Johansson berättar om sin resa i Moldavien              "I Karl XII:s fotspår" 

  • 26 april 10.00 Byavandring i Sunnerskog.       

Samling vid eken i Sunnerskog..  (Ta med kaffekorg)

  • 4 maj  Vårstädning Skeagärdet. Start kl. 14.00,     men kom när du kan.                                    Föreningen bjuder på kaffe/saft och korv med bröd
  •  17 maj 09.00 Gökotta med SPF-kören, Skeagärdet 

(Ta med kaffekorg)

  •  15 juni 14.00 Midsommarslåtter (Ändras efter vädret)
  • 20 juni kl. 16.00 Friluftsgudstjänst, Skeagärdet
  •  7 juli 17.00-20.00 Våffelkväll med öppet hus
  • 21 juli 17.00-20.00 Våffelkväll med öppet hus
  • 9 aug 11.00-15.00 Hembygdsdag på Skeagärdet
  • 4 okt 15.00 Grötfest  (plats se annons).

 

         I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Verksamhet 2020


Verksamhetsberättelse för

Alseda Hembygdsförening 2019

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 7 protokollförda sammanträden och ett antal arbetsmöten.


Medlemsavgiften har varit 60 kr. Medlemsantalet är 266 medlemmar.


Föregående årsmöte hölls söndagen den 10 mars i Bygdegården, Aspö, där Mikael Granlund berättade om gruvorna och om båtbyggeriet i Ädelfors.


Årsavgift för 2020 fastställdes med en höjning till 100 kr/person.


Vid årsmötet rapporterade ordf Birger Johansson om en gåva på 20 000 kr till hembygdsföreningen i samband med Willy Sjöbergs bortgång.


Byavandringen var den 28 april i Prästtorp, trevligt och mycket uppskattat.


Vårstädning på Skeagärdet den 6 maj.


Gökottan var på Skeagärdet den 19 maj tillsammans med SPF-kören.


Midsommarslåtter den 17 juni.


Friluftsgudstjänst hölls den 22 juni.


Hembygdsgården har varit öppen för våffelkvällar med tidningsläsning av gamla Vetlanda-Posten den 9 juli och 24 juli.


Alsedadagen hölls den 11 augusti på Skeagärdet och där visades bland annat veteranbilar, textilslöjd, smide i smedjan, utställning av växter och hantverks-produkter, hund- och jakttillbehör, gissningstävling gamla saker mm och serverades kaffe och ostkaka. Musikunderhållning och föredrag av Annika Jonasson, som berättade om sin hjälpverksamhet för utsatta kvinnor i Thailand.


Filmvisning med film från Virserum 1947 hölls den 15 september i Bygdegården.


Grötfest den 20 oktober i församlingshemmet, där Håkan Fungby Sivencrona presenterade sin bok ”Krönika om Holsby Hulugård i Östra härad Alseda socken” för drygt 50 åhörare, mycket uppskattat.


Under året har arbetet med nybyggnationen fortsatt, nu med att inreda köket och anskaffa nödvändiga köksutensilier. Stenläggning vid gaveln och entrédörren har tillkommit.


Vill du ge en gåva till Alseda Hembygdsförening är föreningens bankgironr 470-8145 och plusgironr är 163 04 69 – 3


Alseda Hembygdsförening samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.